Çerez Örnek
canlı destek

Genel Bilgiler

Kuruluş

Matematik Bölümü, 1961 yılında Fen Fakültesi bünyesinde bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. Matematik Bölümü üç opsiyondan oluşmaktadır; 1973 yılında Teorik Matematik Ağırlıklı Matematik ve Uygulamalı Matematik Ağırlıklı Matematik opsiyonları, daha sonra da Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı Matematik opsiyonu oluşturulmuştur. Matematik Bölümü 1982 yılından itibaren toplam yedi anabilim dalından (A.B.D.) oluşmaktadır.

 

Anabilim Dalları:

1.    Cebir ve Sayılar Teorisi A.B.D.

2.    Geometri A.B.D.

3.    Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi A.B.D.

4.    Topoloji A.B.D.

5.    Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik A.B.D.

6.    Uygulamalı Matematik A.B.D.

7.    Bilgisayar Bilimleri A.B.D.

 

Kazanılan Derece

Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik lisans diploması verilir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ÖSYM’nin yaptığı sınavlar sonucu bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanmak.

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal)  Tanınması Hakkında Kurallar

Matematik Bölüm Programı eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.

Yüksek Lisans: Bölümün lisans-üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (yaklaşık 60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir.

Doktora: Bölümün lisans-üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (yaklaşık 60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere doktora diploması verilir.

 

Program Profili

Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç eğitim süresi dört yıldır. İngilizce yeterliği olmayan öğrenciler yabancı diller bölümünde bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimine katılmak zorundadırlar. Bölüm derslerinin bir kısmı İngilizcedir. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek  çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. İlk dört dönem (ilk iki yıl) tüm bölüm öğrencileri Genel Matematik, Analiz, Topoloji, Diferansiyel Denklemler, Soyut Matematik ve Bilgisayar Bilimleri gibi dersleri ortak olarak alırlar. Öğrenciler dördüncü dönemin sonunda üç opsiyondan birini seçerler. Bunlar

1. Teorik Matematik Ağırlıklı Matematik,

Pür matematik genelde bir köşede keşfedilmeyi bekler. Yüzlerce yıl, pür matematik kabul edilen bir teori öyle bir an gelir ki; matris teorisi gibi kuantum mekaniğinin matematiksel modelini yapmak için kullanılır ya da grup teorisi gibi modern fiziğin vazgeçilmezi haline gelir ya da Riemann, Gauss, Lobachevski gibi pür matematikçilerin geliştirdiği eğrisel uzay geometrisi, Einstein'ın izafiyet teorisini açıklamak için en ihtiyaç duyulan araç olur.

Teorik matematik opsiyonunda ağırlıklı olarak

 • Geometri

 • Cebir ve Sayılar Teorisi

 • Topoloji

 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

 • Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik

anabilim dallarına ait dersler verilmektedir.

Mezunlarımız;

 • Formasyon eğitimi alarak Matematik Öğretmeni;

 • Lisansüstü eğitimine başlayarak Akademisyen;

 • Banka veya özel kuruluşlarda Analist, Finansçı;

 • Kpss aracılığı ile TÜİK, PTT, DPT gibi kurumlarda memur

olarak çalışabilirler.

2. Uygulamalı Matematik Ağırlıklı Matematik

Genel olarak matematiğin başka alanlarda uygulamasında kullanılan tekniklerin geliştirilmesinden dolayı disiplinler arası çalışmaya olanak sunulmaktadır.

Başta TÜBİTAK Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) projeleri olmak üzere pek çok proje gerçekleştirilmektedir. Matematik uygulamalarının takım çalışması gerektirdiği, Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi, İşletme, Ekonomi, Ekonometri gibi farklı disiplinler ile gerek araştırma, gerekse uygulamada iş birliği yapılmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz,

 • Bankacılık sektöründe uzman yardımcısı, mali analist, hesap uzmanı

 • Üniversitelerin Matematik, Uygulamalı Matematik bölümlerinde ve enstitülerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi

 • Yurtdışı sigorta şirketlerinde operasyon uzman yardımcısı

 • Pedagojik formasyon sertifikası almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen

 • Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Merkezleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu gibi kurumlarda kamu görevlisi

olarak çalışabilirler.

3. Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı Matematik

Bilgi ve verinin bilgisayarlarda

 • depolanması / işlenmesi/ dönüştürülmesi,

 • farklı elektronik ortamlarda gösterimi/ iletimi

için gereken hesaplama süreçleri ile, bu hesaplamalar için geliştirilen algoritma ve çözüm yöntemlerinin

 • uygulanabilirliğini,

 • otomasyonunu ve

 • bilgisayarların hesaplama sınırlarını

inceleyen ve bütün bunları teorik (kuramsal) ve pratik yaklaşımlarla ele alan disiplindir.

Matematikte ispatlanan birçok teorem, bilgisayar biliminde ve doğal olarak teknolojik gelişmelerde kullanılmaktadır.

Küreselleşerek gelişen ve değişen günümüz iş ve sosyal yaşamının karmaşık problemlerini anlamak, analiz etmek, modellemek ve çözebilmek için Matematik ve Bilgisayar bilgisine sahip olmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bilginin ve bilimin hızla değer kazanarak teknoloji, sanayi ve finans dünyasını şekillendirdiği günümüzde;

 • kuramsal matematiğin temel kavramlarını özümsemek

 • güncel bilgisayar programlama dillerini etkin olarak uygulayabilmek

hem disiplinler arası akademik alanlarda araştırma yapmak isteyenler hem de profesyonel iş yaşamını hedefleyenler için bir gerekliliktir.

Bilgisayar Bilimleri,

 • Karmaşık problemlerin ve zor işlerin çözümünde etkin ve etkili hesaplama yöntemleri bulur ve geliştirir.

 • Günümüz problemlerine en uygun algoritma ve yazılımları tasarlar ve uyarlar.

 • Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin kullanımında yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirir.

Bilgisayar Bilimleri,

 • Doğal dil işleme

 • Veri madenciliği

 • Optimizasyon

 • Modelleme ve Simülasyon

 • Büyük Veri Analizi

 • Akıllı Karar-Destek Sistemleri

 • Biyoenformatik

konularında da aktif olarak kullanılır.

Bu opsiyondan mezun olmuş bir öğrencimiz,

 • C ve C# dillerinde yazılım geliştirme becerisine sahip

 • Veri tabanı yönetimine hakim,

 • Nesneye yönelik programlama yaklaşımını kullanabilen,

 • Hesap edilebilirlik konusunda bilgili

 • Endüstri ya da akademideki zor ve karmaşık problemlere yeni matematiksel yöntemler / algoritmalar / yazılımlar geliştirme yeteneğine sahip

olur. Mezunlarımız;

 • Şirketlerin bilgi işlem ve planlama departmanlarında,

 • Uzman olarak TÜİK, PTT, DPT gibi kurumlarda (KPSS aracılığı ile)

 • Programlama, sistem analizi, teknik destek, web tasarımı ve yazılımı gibi konularda uzmanlaşmış firmalarda

 • Bankacılık ve sigortacılık sektöründe

 • Borsa, finans ve sermaye piyasası aracı kurumlarında

 • Akademisyen olarak üniversitelerde;

 • Okullarda Matematik Öğretmeni (Formasyon eğitimi alarak)

olarak çalışabilir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara  sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans - doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde, 13 Profesör, 12 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi ve yaklaşık 1000 öğrenci mevcuttur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ