EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Matematik Bölümü

Bölüm Hakkında Bilgi

 

Kuruluş

Matematik Bölümü, 1961 yılında Fen Fakültesi bünyesinde bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. Matematik Bölümü üç opsiyondan oluşmaktadır; 1973 yılında Teorik Matematik Ağırlıklı Matematik ve Uygulamalı Matematik Ağırlıklı Matematik opsiyonları, daha sonra da Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı Matematik opsiyonu oluşturulmuştur. Matematik Bölümü 1982 yılından itibaren toplam yedi anabilim dalından (A.B.D.) oluşmaktadır.

 

Anabilim Dalları:

1.    Cebir ve Sayılar Teorisi A.B.D.

2.    Geometri A.B.D.

3.    Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi A.B.D.

4.    Topoloji A.B.D.

5.    Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik A.B.D.

6.    Uygulamalı Matematik A.B.D.

7.    Bilgisayar Bilimleri A.B.D.

 

Kazanılan Derece

Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik lisans diploması verilir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ÖSYM’nin yaptığı sınavlar sonucu bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanmak.

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal)  Tanınması Hakkında Kurallar

Matematik Bölüm Programı eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.

Yüksek Lisans: Bölümün lisans-üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (yaklaşık 60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir.

Doktora: Bölümün lisans-üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (yaklaşık 60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere doktora diploması verilir.

 

Program Profili

Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç eğitim süresi dört yıldır. İngilizce yeterliği olmayan öğrenciler yabancı diller bölümünde bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimine katılmak zorundadırlar. Bölüm derslerinin bir kısmı İngilizcedir. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek  çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. İlk dört dönem (ilk iki yıl) tüm bölüm öğrencileri Genel Matematik, Analiz, Topoloji, Diferansiyel Denklemler, Soyut Matematik ve Bilgisayar Bilimleri gibi dersleri ortak olarak alırlar. Öğrenciler dördüncü dönemin sonunda üç opsiyondan birini seçerler. Bunlar

Teorik Matematik Ağırlıklı Matematik,

Uygulamalı Matematik Ağırlıklı Matematik ve

Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı Matematik

opsiyonlarıdır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda (beşinci dönemden itibaren) her bir opsiyon kendi içinde seçmeli ve zorunlu derslere sahiptir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara  sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans - doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde, 13 Profesör, 12 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi ve yaklaşık 1000 öğrenci mevcuttur.